ABA Olt are un nou director

Conform deciziei directorului general al Administra?iei Na?ionale„ Apele Române”  nr. 393 din 25.05.2017, domnul Pietrişi Liviu Alexandru, inspector de specialitate în gospodărirea apelor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, a preluat sarcinile şi responsabilită?ile func?iei de director al Adminstra?iei Bazinale de Apă Olt.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *