Ion Vasile: „Alocările de fonduri guvernamentale sunt singura şansă de dezvoltare a comunei”

În această perioadă, administraţia locală din Pesceana pregăteşte documentaţia aferentă celor cinci proiecte aprobate în vederea finanţării prin PNDL-2. Astfel, prin grija Ministerului Dezvoltării şi prin aportul primarului Ion Vasile, în următoarea perioadă se va reabilita şi moderniza clădirea dispensarului şi a şcolii, se va construi din temelii o grădiniţă cu program prelungit, se vor construi patru poduri şi se va asfalta un drum comunal. Astfel, echipa social-democrată din Pesceana va reuşi să atragă de la Ministerul Dezvoltării aproximativ 190 de miliarde de lei: „Pesceana este comuna aflată în topul celor mai mari alocări bugetare din judeţ, în privinţa sumelor care vor fi distribuite de Ministerul Dezvoltării pentru proiectele depuse prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a 2-a. Considerăm că alocările de fonduri guvernamentale sunt singura şansă de dezvoltare a localităţii, deoarece scăderea demografică este
una dintre cauzele pentru care la Pesceana nici un ban european nu se va aloca, până în 2020. Singura variantă posibilă în privinţa atragerii fondurilor europene este iniţierea unui ADI sau prin GAL, în asociere cu mai multe localităţi. Pesceana face parte din GAL „Cerna – Olteţ”, iar pentru prima alocare de fonduri am optat pentru achiziţionarea unui buldoexcavator”, ne-a spus primarul din Pesceana, Ion Vasile. Localitatea face parte, alături de comunele Lăpuşata, Roeşti şi Lădeşti dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară aflată la început de drum: „Ne-am asociat cu localităţile vecine în interesul de a atrage fonduri europene pentru modernizarea drumurilor comunale care leagă localităţile înscrise în acest ADI. Asociaţia este statutară, şi avem şanse să atragem fonduri europene, pentru că singuri nu reuşim, întrucât criteriile prevăzute în ghidurile solicitantului nu permit nici măcar să obţinem punctajul minim, de 50 de puncte, deoarece localitatea are sub 2000 de locuitori, nu are acces la drumuri naţionale sau europene şi nici gară nu există la Pesceana”, spune şi viceprimarul Georgian Fulgescu.

Claudia Şchiopu

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *