INFORMARE DE PRESĂ PRIVIND SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE  APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 10 – 16 noiembrie 2018

 

 

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10 – 16 noiembrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

 

      LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Câmpului, Gabriel Stoianovici, Știrbei Vodă, George Țărnea, Ostroveni SC IMANO SRL.

 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzille: Buda nr. 67B, Inătești nr. 100, Dacia – sens giratoriu, George Țărnea, Ostroveni – SC Imano SRL și Uzinei nr. 10.

 

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

 

             PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • continuă lucrările de extindere a rețelei de apă și execuție branșamente pe strada Stolniceni;
 • a fost refăcut căminul de vane și a fost montată placa suport pe strada Scorușului intersecție cu strada Inătești;
 • a fost montat un hidrant subteran (Dn 80mm) pe strada Știrbei Vodă;
 • a fost înlocuit robinetul  general pe B-dul Dem Rădulescu;
 • continuă lucrările de refacere stație pompare – strada Apusului;
 • s-a ridicat la cotă un cămin canalizare pe str. Mihai Eminescu – Bl. C10 ;
 • s-au finalizat lucrările de execuție a canalizării pluviale Dn315 mm pe str Calea lui Traian nr. 317;
 • au fost înlocuite rama și capacul carosabil al căminului de canalizare pe str. Gib Mihăescu – Bl. A7;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

 

    REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Lucian Blaga – Bl. A42/1, Bl. A49, Bl. A50; bd. Tineretului – Bl. A11/3, Bl. A11/1; str. Someșului  nr. 230; str. Calea lui Traian – Bl. S5, sc. C și D; str. Antim Ivireanu nr. 57; str. Ostroveni – Bl. A39, sc.A; str. Prundului nr. 5; str. I.C. Brătianu – Bl. C18 și Bl. C19, Bl. A64, sc. C, D, E; str. Aleea Narciselor – Bl. C25, sc. A; str. Aleea Bradului – Bl. A6, sc. A, Bl. A4, sc. B; str. Aleea Stejarului – Bl. C0, sc. A; str. Mihai Eminescu – Bl. C11, sc. A; str. Nicolae Grigorescu nr. 2-5; str. Marin Sorescu – Bl. A37/2, sc. A și B; str. Luceafărului – Bl. A3, sc. B; str. Carol – Bl. 5, sc. D; str. 1 Mai – Bl. 1; str. Matache Temelie – Bl. 74, sc. B și C, Bl. 73; str. Aleea Olănești – Bl. A1; str. Dacia – Bl. 86; str. Știrbei Vodă – Bl. P1.

 

  CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe străzile: I.L.Caragiale, Ostroveni, Luceafărului, Tineretului, I.C. Brătianu, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Marin Preda, Aleea Stejarului, Aleea Trandafirilor, Bd. Tineretului, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Aleea Bradului, Nicolae Iorga, Libertății, Remus Bellu.

 

  29 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 29 apometre, dintre care 22 verificate și înlocuite și 7 montaje apometre noi și au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 4 avize tehnice și 12 avize de amplasament.                                                                                          

                                                                                                                   

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *