APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 15 – 21 decembrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Tudor Vladimirescu.

             AVARII SOLUȚIONATE.  S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Depozitelor – SC ETA SA, Tudor Vladimirescu UM Panait Donici, General Magheru nr. 11, Bl. G , Sc D, Colonie Nuci,  Caiselor nr. 15, Eftimeștilor nr. 32, George Țărnea nr. 15.

            POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.

             PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • continuă lucrările de extindere a rețelei de apă și execuție branșamente pe strada Stolniceni;
  • a fost adusă suprafața carosabilă la starea inițială pe str. Nicolae Iorga, Bl.A25, sc.B;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

   REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str.Hacman – Bl.14B; zona Ostroveni, Bl.C23; str. Calea lui Traian-Nord – Bl.15; str. Mihai Eminescu – Bl.C21; str.Ostroveni – Bl. D14, str. Marin Preda – Bl.W; str. Nicolae Iorga – Bl.A26; str.Salcâmului nr.132; str.Gladiolelor – Bl.C28; str. I.C.Bratianu – Bl.S1; str.Tineretului – Bl.S2; Bd. Tineretului – Bl.A9; Bl. M.V. Popescu (gară).

CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe străzile: Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu, General Magheru, Nicolae Iorga, Regina Maria, Știrbei Vodă, M.V.Popescu ,R.V Băbeanu, Carol I, T.Vladimirescu, Calea lui Traian, Luceafarului, Mihai Eminescu, Bd. Tineretului, Bd.Pandurilor, Lucian Blaga, Gib Mihăescu, Libertății, Remus Bellu, Eugen Ciorăscu, Antim Ivireanul, Alexandru Sahia, George Enescu, Nicolae Iorga, Marin Sorescu, Marin Preda, Nichita Stănescu.

10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 apometre, dintre care 6 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi și au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite 3 avize tehnice și 4 avize de amplasament.                                                                                          

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *