APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 09 – 15 martie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

   AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util, printre care: localitatea Șirineasa, sat Ciorăști – remedierea unei pierderi de apă din branșamentul PEHD De 25 mm; conducta de OL Dn133  în localitatea Horezu, strada I. Gh. Duca; hidrant Dn80 din comuna Tomșani, sat Foleștii de Jos; branșament  Dn25 în localitatea Horezu, sat Romanii de Jos, strada Schitului; 2 branșamente Dn25 în cămine de apometru din comuna Tomșani, sat Lungulești; branșament de Dn25 în localitatea Horezu, sat Romanii de Jos, strada Schitului; branșamente PEHD Dn25 din satul Rapănești – comuna Bunești, satele Pietrarii de Sus și Manta – Comuna Pietrari și satul Gătejești – Băile Govora, unde s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.  

    PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a monitorizat rețeaua de alimentare cu apă potabilă din sursa Brădișor, s-au verificat și monitorizat stația de tratare apă cu hipoclorit Romani și stația de repompare apă potabilă Pădurețu: verficare funcționalitate pompe (SP1 Romani și SP 2 Pădurețu); citire debitmetru, efectuare manevre necesare încadrării în debitele de consum și efectuare analize apă (SP 1 Romani);
 • s-a asigurat buna funcționare și calitatea apei din cadrul stației de captare, tratare și distribuție apă Șirineasa prin verificare nivel puț colector, funcționalitate pompe și stație clorinare, efectuare analize pentru determinarea clorului rezidual din apa potabilă;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate și  a stațiilor de repompare apă uzată din localitatea Șirineasa prin verificare funcționalitate pompe, curățare melc,                    verificare funcționalitate suflante, curățare cămine;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare apă uzată Valea Bălceasca din localitatea Nicolae Bălcescu prin verificare funcționalitate pompe, curățare melc, verificare funcționalitate suflante.
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție apă Predești și Corbi din localitatea Nicolae Bălcescu prin  verificarea nivelului din puțul colector, verificarea functionalității pompelor, citirea indecșilor debitmetrului, verificarea stației de clorinare, efectuarea analizelor pentru determinarea clorului rezidual din apa potabilă;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 si nr. 17 din localitatea Nicolae Bălcescu;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-au efectuat lucrări de refacere branșamente pe str. Calea lui Traian, zona Tătărani din orașul Băbeni;
 • s-a executat decolmatarea și spălarea barajului la captarea de apă Râmești;
 • s-a efectuat curățarea manuală a căminului de canalizare menajeră în localitatea Horezu, strada Mircea Cel Bătrân ;
 • s-a intervenit la SPAU nr.9 din Cernișoara, sat Modoia, pentru deblocarea pompelor de apă;
 • s-au efectuat operații de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn110, Govora sat – comuna Mihăești;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă între stația de apă Bunești, pe strada Principală, până în satul Rapănești, până la limpezirea totală a apei din rețea și branșamente;
 • a fost înlocuit un tronson de conductă  PEHD Dn32 în comuna Pietrari;
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

    APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                           

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *