APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 01 – 07 iunie 2019, o serie
de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru
eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25 din: comuna Pietrari, str.
Principală și satele Pietrarii de Sus și Motești, comuna Mihăești – satul Gurisoara, strada Stațiunii și
incinta stației de epurare Mihăești. De asemenea, s-a intervenit pe rețeaua de apă PEHD Dn 160,
afectată de lucrările de modernizare a drumului din satul Păușești, comuna Păușești – Otăsău,
rețeaua PEHD Dn 50, satul Urzicari – comuna Pietrari și PEHD Dn 50 din satul Marcea – localitatea
Ionești, PEHD Dn 110 din Horezu și conductele stradale Ol 219 mm, pe str. Petrolului și PEHD Dn
160 mm, pe str. Mărculești din orașul Băbeni.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere
la stare inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • a fost desfundată și spălată stația de pompare apă menajeră, înfundată din cauza
  aluviunilor aduse de viiturile apărute în urma ploilor, la Bunești Râu;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă și branșamentele aferente, între stația de repompare
  apă Bunești Sat și utilizator, pe strada Principală, operație efectuată prin branșament și stație de
  repompare;
 • au fost efectuate lucrări de finalizare a stației de pompare apă Govora Sat – comuna
  Mihăești (lucrări care fac parte din programul ‘Extindere rețea apă și branșamente Mihăești’) și
  care au constat în realizarea împământărilor prizelor de pământ, montarea pe poziție a pompelor
  și a mecanismelor aferente, montarea instalației electrice și a tabloului de comandă;
 • a fost verificată instalația de clorinare a stației de apă Bunești, efectuându-se operațiuni în
  vederea înlocuirii rotametrului;
 • au fost igienizate incintele stațiilor de epurare Coastele Cernei – comuna Pietrari și Mihăești
  și ale stațiilor de repompare apă uzată Bunești Râu și Titireci;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă între stația de apă Bunești, pe strada Principală, până
  în satul Răpănești, efectuându-se spălare până la limpezirea totală a apei din rețea și
  branșamente, prin hidrant Dn 80;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești,
  Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare
  apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și
  Păușești – Otăsău;
 • a fost curățat manual grătarul prizei de apă și a fost decolmatat barajul de captare Râmești;
 • a fost curățată, cu hidrojetul, rețeaua de canalizare din orașul Horezu, strada Căpitan
  Maldăr și SPAU nr. 4 unde a fost înlocuită pompa submersibilă;
 • s-a curățat manual filtrul nr. 4 la Stația de Apă Olari;
 • a fost desfundată rețeaua de canalizare din PVC Dn250, cu hidrojetul, în comuna Tomșani,
  sat Tomșani, strada Principală;
 • a fost spălată rețeaua de apă potabilă, prin hidrant, în comuna Cernișoara, sat Modoia ;
 • a fost curățat manual grătarul prizei de apă și s-a decolmatat barajul captare Râmești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire
  periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-au montat robineți și elemente de branșare în căminele de apometre ale utilizatorilor de
  pe str. Țarinei din orașul Băbeni;
 • s-au efectuat lucrări de reamenajare canal adiacent stației de captare, tratare, pompare și
  distribuție apă Șirineasa, pe firul râului Luncavăț;
 • s-au efectuat lucrări de desființare rețea veche de apă potabilă în orașul Băbeni, pe str.
  Tătărani;
 • s-au efectuat operațiuni de curățare cămin și pompă în cadrul stației de repompare apă
  uzată nr. 1 din localitatea Nicolae Bălcescu;
 • s-a intervenit în satul Ciorăști din localitatea Șirineasa pentru remedierea unei pierderi de
  apă din conducta stradală;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de
  operare a Centrului de Exploatare Vest.
  APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite
  apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică
  sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *