DE  APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA

în perioada  15 – 21 AUGUST 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 15 – 21 august 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Căpitan Negoescu, Calea lui Traian, Cerna, Ghioceilor, Drumul Gării și Săliștea Nouă.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Căpitan Negoescu, Ghioceilor, Nicolae Bălcescu, Gib Mihăescu, Aleea Panseluțelor, Mihai Viteazu, Petrache Poenaru, Drumul Gării și Cetății.

 POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Zăvoieni, Islazului și Săliștea Nouă;
  • au fost igienizate perimetrele rezervoarelor de apă Copăcelu și Cetățuia;
  • s-au executat branșamente țeavă PEHD PN 10 Dn 63 pe strada Splaiul Independenței;
  • s-au continuat lucrările de reabilitare rețea de canalizare pe strada Calea lui Traian;
  • s-au executat lucrări de săpătură și s-a poziționat conducta PEHD PN 10 Dn 125 pe stratul de nisip de 400 m pe strada Livezi;
  • s-a betonat colector pe strada Ostroveni – Grădina Zoologică;
  • s-a înlocuit tronson de canalizare menajeră pe strada Dacia;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; 
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada Dem Rădulescu, strada General Magheru – blocul O, strada I. L. Caragiale – blocul A34/II, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C28 și C32, strada Calea lui Traian – Mc’ Donalds, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A27/I, strada Aleea Narciselor – blocul C26, strada Ostroveni – Căminul de bătrâni, strada Bulevardul Pandurilor – blocul A8/I, strada I. C. Brătianu – blocul C27, strada Mihai Eminescu – blocurile B12 și B13 și strada Eugen Ciorescu – blocul A66.

34 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 34 de apometre, dintre care 27 verificate și înlocuite și 7 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite  17 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *