Situată de-a lungul văii Topologului și ascunsă de traficul aglomerat, localitatea Nicolae Bălcescu este aşezată între culmile unor dealuri pitoreşti, un loc cu pâlcuri de păduri şi ape lin curgătoare unde poveştile bunicilor despre lumea de altădată se transformă în realitate. Pe lângă peisajele care încântă privirea şi liniştesc sufletul, comuna Nicolae Bălcescu, ale cărei începuturi se pierd în timp, îşi primeşte oaspeţii cu obiective culturale şi istorice de mare însemnătate pe harta Olteniei. O atracţie importantă a zonei este complexul muzeal unde vizitatorii se întorc în timp pentru a retrăi clipe frumoase, pe locurile unde a trăit unul dintre reprezentanţii de marcă ai generaţiei paşoptiste, Nicolae Bălcescu.

Aşezarea poartă numele marelui revoluţionar şi este recunoscută prin faptul că păstrează şi astăzi personalitatea bine conturată a acestuia. Aici poate fi vizitat conacul în care Bălcescu şi-a petrecut o mare parte a vieţii. Întreaga aşezare este, practic, marcată de istorie. Mărturii din vremuri îndepărtate fixează trecutul acestor locuri în timpuri imemoriale, cu puternice ecouri în contemporaneitate. Efervescenţa spirituală a vechii aşezări a fost strâns legată de ampla mişcare de afirmare a identităţii de sine a poporului român, de lupta lui continuă pentru libertate şi independenţă. Evenimentele de răsunet, considerate puncte nodale ale istoriei naţionale sunt puternic marcate în conştiinţa comunităţii de aici

 Localitate turistică atât prin istorie, cât şi datorită aşezării geografice

Scăldată de apele râului Topolog, care izvorăşte de sub Vârful Negoiu şi traversează localitatea de la nord la sud, aşezarea este un adevărat legământ peste veacuri. Pe partea stângă, în aval de Topolog se află prelungirea platformei Cotmeana, dealul Corbilor, dealul Stoileştilor, iar pe parte dreaptă se lasă lunca Topologului şi dealurile limitrofe: dealul lui Gherghe sau dealul Boului unde, înainte de Revoluţie erau plantaţii de pomi fructiferi.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *