Anul trecut, SC Călimănești Căciulata SA a raportat afaceri de 60 milioane de lei și un profit de 10 milioane de lei

Conform situațiilor financiare comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, SC SA a realizat anul trecut o cifră de afaceri de peste 60 milioane de lei, venituri totale de circa 65 milioane de lei și un profit de 10 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2021, SC Călimănești Căciulata SA avea datorii de 10,9 milioane de lei, un capital social subscris și vărsat de 9,76 milioane de lei, un număr mediu de salariați de 510 persoane, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

În comparație, SC Călimănești Căciulata SA a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de peste 39 milioane de lei, venituri totale de 52 milioane de lei și pierderi de 1,53 milioane de lei. În luna aprilie acest an, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la SC Călimănești Căciulata SA, fiind decisă încetarea, prin acordul părților, a contractul de management nr. 200/19 noiembrie 2020, încheiat între SC Călimănești Căciulata SA și Fleșeriu Dorel, director general al societății.

Pe perioada 1 mai – 30 septembrie 2022, domnul Mocica Alexandru Sorin a fost numit în funcția de director general la SC Călimănești Căciulata SA. În anul 2018, acționarii SC Călimănești Căciulata SA au aprobat numirea în funcția de administratori, pe o perioadă de 4 ani, a lui Petre Nicolae, Floarea Cotorceanu și Petre Vasilica.

Acționarii SC Călimănești Căciulata SA au împuternicit conducerea executivă a societății cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii și pentru a lua măsurile ce se impuneau pentru depunerea documentației la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

În anul 2017, tot acționarii SC Călimănești Căciulata SA au aprobat încheierea contractului de management între SC Călimănești Căciulata SA și Daniel Mitroi, care a îndeplinit funcția de director general, pe o perioadă de 3 ani. În 2020, a avut loc ședința adunării generale ordinare a acționarilor de la SC Călimănești Căciulata SA, reprezentând 100% capitalul social.

Cu acest prilej, s-a decis prelungirea liniei de credit în cuantum de 1,5 milioane de lei, cu BCR, pe o perioadă de 12 luni, precum și a creditului de 1 milion de lei de la Banca Transilvania.

Acționarii SC Călimănești Căciulata SA au mai aprobat garantarea liniei de credit în cuantum de 1,5 milioane de lei, cu următoarele garanții: ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise de SC Călimănești Căciulata SA la BCR; ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din relațiile comerciale derulate cu SC Accent Travel & Events SRL, SC Paralela 45 Turism SRL și SC Eximtur SRL. A fost împuternicit directorul general să reprezinte SC Călimănești Căciulata SA în relațiile cu banca creditoare, să semneze cererile, actul adițional la contract și să încheie pe seama societății orice alte documente privind creditul sus-menționat.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *