În primul semestru, SC Chimcomplex SA a înregistrat un profit net de 10 milioane de euro la o cifră de afaceri de 160 milioane de euro

SC Chimcomplex SA, principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, anunță rezultate financiare robuste pentru primul semestru al anului 2023, în pofida provocărilor economice majore.

Economia României a suferit o contractare semnificativă, cu o scădere de 39% în volume cantitative în primul semestru al anului 2023. SC Chimcomplex SA, situată la începutul lanțului economic național, raportează o cifră de afaceri cu 34% mai mică față de aceeași perioadă a anului precedent, urmând tendința generală a economiei.

Cu toate acestea, SC Chimcomplex SA a reușit să înregistreze un profit net de 49,65 milioane de lei (10 milioane de euro) în primul semestru al anului 2023, cu o cifră de afaceri de 790 milioane de lei (160 milioane de euro).

EBITDA a fost de 25 milioane de euro, cu o marjă de 15,6% din cifra de afaceri. Această performanță este cu atât mai notabilă cu cât a fost obținută în condițiile funcționării companiei la jumătate din capacitate.

Compania a depus eforturi considerabile pentru reducerea costurilor și eficientizarea operațiunilor în prima jumătate a anului 2023. Cheltuielile au scăzut semnificativ, reducerea fiind de 49% la utilități (energie electrică, gaze naturale, apă) și cu 45% la toate celelalte materii prime.

Acest lucru a contribuit la obținerea unei marje a profitului operațional de 10%, în ciuda reducerii cifrei de afaceri. „Chimcomplex, fiind o companie de mărime medie la nivelul Uniunii Europene, a reușit să se redreseze mai rapid decât jucătorii mari arătând o capacitate de adaptare solidă. În următorul semestru, vom lansa trei măsuri noi ce vor absorbi turbulențele generate de crizele multiple prin care trece economia României. Prognozăm o stagnare a economiei europene pentru următorul semestru, după care va urma o îmbunătățire a perspectivelor pentru piața chimică din Europa”, a declarat Ștefan Vuza, președinte și CEO SC Chimcomplex SA.

În primele șase luni, societatea a investit în energia viitorului

SC Chimcomplex SA are prevăzută în strategie o dinamică accelerată pentru următorii doi ani și o serie ambițioasă de investiții susținute prin programe finanțate de fonduri europene și PNRR.

Strategia companiei se concentrează pe obiective concrete, inclusiv decarbonizarea, valorificarea energiei hidrogenului, dezvoltarea energiei verzi regenerabile și diversificarea producției.

De altfel, în primul semestru al anului 2023, SC Chimcomplex SA a continuat să investească în energia viitorului, folosind experiența semnificativă obținută din operarea celor două centrale de cogenerare existente deja pe platforma Borzești.

Investițiile realizate în prima jumătate a anului 2023 au inclus lucrările pentru finalizarea celei mai mari centrale de cogenerare de înaltă eficiență construită în România în ultimii 11 ani. Instalarea celui de-al treilea grup de cogenerare de 16,6 MW, a crescut capacitatea energetică la un total de 49,6 MWh, energie ce va putea fi folosită de întreaga platformă industrială din Râmnicu Vâlcea începând cu luna septembrie 2023.

Totodată s-au făcut progrese în construirea centralei de trigenerare, unică în Europa în industria chimică. Instalația va avea o capacitate energetică peste medie pentru o trigenerare, respectiv o producție de 8 MW energie electrică, 11 MW abur și 1 MW frig. Investiția se va pune în funcțiune, până la finalul anului 2023, pentru a raporta primele rezultate în 2024.

Aceste investiții vor contribui la eficientizarea producției și la creșterea sustenabilă a performanțelor financiare. Revenirea consumului de produse chimice fabricate de către SC Chimcomplex SA va fi generată de revenirea industriei de confort (saltele, scaune, mobilier), industriei construcțiilor și electrocasnicelor, aluminei, celuloză și hârtie dar și de revenirea consumului de derivate de clor, în principal PVC și poliuretani.

În plan european toți jucătorii din industria chimică raportează rezultate în trend descrescător deoarece toate economiile Uniunii Europene s-au contractat în volume.

Jucătorii mai mari au intrat în pierdere sau și-au închis operațiunile. Perspectivele rămân aceleași până când prețurile de pe piața energiei și a gazului nu vor scădea.

În plus piața produselor chimice a fost afectată de volumele semnificative importate din zonele non-europene, în special din China și Orientul Mijlociu, o creștere cu până la 410%.

SC Chimcomplex SA demonstrează reziliență și abilitate de a se adapta într-un context economic complex. Performanțele financiare înregistrate în prima jumătate a anului 2023 reflectă angajamentul și eforturile continue ale echipei de management și ale angajaților de a rămâne concentrați pe creștere și rezultate pozitive pentru România.

În trimestrul 4 al anului trecut, SC Chimcomplex SA a implementat măsuri dintr-un pachet preventiv de criză pe patru niveluri care a însemnat printre altele un program de restructurare a 389 de posturi și oprirea temporară a unor instalații de producție.

Aceste măsuri au avut un impact pozitiv asupra situației financiare a companiei, permițându-i să încheie primul semestru al anului 2023 pe profit.

Situațiile financiare individuale la 30 iunie 2023 nu sunt auditate

Activitatea care deține ponderea cea mai mare în venitul realizat de SC Chimcomplex SA în perioada ianuarie-iunie 2023, conform codificării CAEN, este 2014 – fabricarea altor produse chimice organice de bază.

Situațiile financiare individuale ale SC Chimcomplex SA la și pentru perioada încheiată la 30 iunie 2023 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea Financiară Interimară utilizând principiul continuității activității. La 30 iunie 2023 capitalul social este în valoare de 304,9 milioane de lei, reprezentând 304,9 milioane de acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu pe acțiune.

Situațiile financiare interimare individuale simplificate pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

SC Chimcomplex SA a reușit în primul semestru al anului 2023 să obțină o marjă a profitului operațional de 10% în pofida reducerii cifrei de afaceri în comparație cu acceași perioadă a anului anterior generată de menținerea trendului de scădere a consumului început în a două parte a anului 2022.

Marja a fost erodată de funcționarea la capacitate mai redusă în special cu secțiile mari consumatoare de electricitate și gaze naturale, societatea corelând producția cu trendul vânzărilor de pe piața de profil. Rezultatul financiar net negativ din perioada ianuarie – iunie 2023 a fost în principal influențat de creșterea cheltuieilor cu dobânzile, urmare a majorării marjei variabile EURIBOR și a creditelor contractate în ultimele 12 luni.

O influență semnificativă au avut-o și diferențele de curs valutar aferente reevaluării împrumuturilor. Prețurile medii de achiziție pentru principala materie primă (propilena), gazele naturale și energia electrică au scăzut în primele 6 luni 2023 comparativ cu 6 luni 2022.

Analizând producția fizică pe categorii de produse realizată în semestrul I 2023, față de semestrul I 2022, constatăm o diminuare în special la produsele clorosodice și polioli-polieteri.

Piața acestor produse a fost afectată în primele 3 luni ale anului de volumele semnificative importate din zonele non-europene, în special China și Orientul Mijlociu.

Acest fenomen a apărut la finalul lui 2022 pe fondul creșterii prețurilor produselor clorosodice în zona Mediteranei și s-a temperat semnificativ începând cu aprilie 2023, ca urmare a reducerii prețurilor de vânzare, pe fondul reducerii costurilor de producție. SC Chimcomplex SA și-a concentrat activitatea pe sectoarele polioli/polieteri și sodă caustică acestea fiind cele mai profitabile.

Piața de produse clorosodice s-a confruntat cu un an tumultuos în 2022 și a fost impactată de invadarea Ucrainei de către Rusia. Acest lucru a dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului și gazelor, tocmai în momentul în care piața începea să se stabilizeze în urma pandemiei.

Piața polieterilor a continuat trendul de scădere a consumului

Principala provocare cu care SC Chimcomplex SA s-a confruntat în primul semestru al anului 2023 a fost scăderea cererii de sodă caustică și lupta pentru menținerea segmentelor de piață în toate țările europene.

O disponibilitate foarte mare a produsului a dus la deprecierea galopantă a prețului. Toate derivatele de clor (PVC, Polieteri, ECH, etc) au avut de suferit ca urmare a cererii reduse, a inflației crescute și a dobânzilor mari în cazul finanțărilor.

Față de capacitatea de producție a celor două electrolize ale SC Chimcomplex SA, totalizând 208.000 tone/an, în 6 luni s-au produs și comercializat 77.210 tone leșie ceea ce reprezintă 73%, peste media europeană.

Dacă Europa a înregistrat o scădere a cererii la sodă caustică de 18%, SC Chimcomplex SA a înregistrat o scădere de 21% față de anul 2022, generată de închiderea temporară a unor facilități de producție și reducerea capacităților altora, aflate în apropierea combinatului de la Râmnicu Vâlcea. Perspectivele în Europa pentru 2023, semestrul II, arată că odată cu creșterea cererii derivatelor din clor, piețele de clorosodice se revigorează.

Acest lucru poate menține ratele de operare stabile sau poate genera o ușoară creștere. Revenirea consumului de sodă caustică este generat de revenirea industriei de alumină, celuloză și hârtie și tratare ape, dar și de revenirea consumului de derivate de clor, în principal PVC și poliuretani.

În plus, încetarea conflictului din Ucraina și demararea reconstrucției Turciei va determina o reașezare a consumurilor și o creștere a ratelor de operare a capacităților de producție. În ceea ce privește piața polieterilor, în prima jumătate a anului 2023 a continuat trendul de scădere a consumului, început în a două parte a anului 2022.

Inflația și dobânzile mari la credite, prețurile în continuare ridicare la energie și gaz au determinat o scădere accentuată a consumului de bunuri de folosință îndelungată (consum ce crescuse semnificativ în perioada pandemiei). Cele mai afectate industrii consumatoare de polioli au fost industria de confort (saltele, scaune, mobilier), industria construcțiilor și industria electrocasnicelor. Consumul redus de polieteri a generat o scădere continuă a prețurilor.

Presiunea asupra prețurilor a fost accentuată de importurile masive în trimestrul 1 din China și Coreea, la prețuri mult sub nivelul producătorilor europeni (diferența de preț provenind din costul diferit al utilităților). Prețurile pe piața polieterilor au scăzut cu circa 400 euro/tonă în intervalul ianuarie-iunie 2023, fiind mult sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

O altă amenințare pentru redresarea economiei este mediul financiar restrictiv, cu o înăsprire suplimentară a politicii monetare și fiscale stabilită de Banca Centrală Europeană. Totuși, o relaxare a inflației în partea a două a anului se va face simțită în zona euro, ceea ce va determina o reducere a costului asociat finanțărilor, cu impact pozitiv asupra consumului.

Nu toți indicatorii au prognoze negative. Rata șomajului rămâne scăzută în diferite țări europene, iar inflația a scăzut la 5,5% în iunie. În perspectivă, se anticipează că inflația de bază va continuă să scadă, deși într-un ritm moderat.

Prognoza pentru întregul an pentru producția de automobile este încă pozitivă, la peste 8% în Europa, iar acest lucru ar putea ajuta producătorii de spume în a două jumătate a acestui an. Analiza pieței chimice prevede o cerere scăzută pe termen scurt și, prin urmare, rate de operare scăzute. Scăderi mari ale prețurilor, așa cum s-au văzut în lunile anterioare, sunt puțin probabile, deoarece nu mai există marje în industria petrochimică, inclusiv industria poliuretanului.

SC Chimcomplex SA deținea active totale de 2,68 miliarde de lei

La data de 30 iunie 2023, SC Chimcomplex SA deținea active de 2,68 miliarde de lei. Creșterea activelor imobilizate cu 50,6 milioane de lei, provenită în principal din creșterea investițiilor derulate pentru instalația de cogenerare de 49MW de la Râmnicu Vâlcea.

Activele circulante ale SC Chimcomplex SA s-au diminuat sub influența următorilor factori: eliminarea sumei de 167 milioane de lei din creanțe, odată cu decizia AGA din 28 aprilie 2023, prin care s-a aprobat acoperirea dividendelor interimare repartizate în cursul anului 2022 în sumă de 167 milioane de lei, din profitul repartizat în alte rezerve aferent anului 2022, ceea ce a dus și la diminuarea capitalurilor proprii în semestrul I 2023; diminuarea stocurilor de produse finite cu 53 milioane de lei față de începutul anului – compania a realizat o destocare coroborată cu redimensionarea producției, aliniindu-se situației din piața de desfacere de profil; reducerea avansurilor plătite pentru energie electrică și gaze naturale, odată cu diminuarea prețurilor de achiziție, dar și ca urmare a eforturilor managementului de negociere a unor condiții mai bune în ceea ce privește termenele de plată.

Datoriile pe termen lung au crescut în principal prin contractarea unui credit bancar de la UBS Switzerland pentru finanțarea etapei finale a investiției în instalația de cogenerare de înaltă eficiență de 49 Mw de la Râmnicu Vâlcea. Numerarul generat de activitatea de exploatare în primul semestru din 2023, respectiv 160.422 lei, este aproape la același nivel cu cel generat pe întreg anul 2022, în principal datorită destocării, în special la produsele finite, și scăderii sumelor achitate în avans pentru utilități urmare a îmbunătățirii condițiilor de plată negociate cu furnizorii.

De asemenea, disponibilitățile bănești la 30 iunie 2023 totalizează 110 milioane de lei, în creștere semnificativă față de 31 decembrie 2022. Compania a continuat cu determinare programul de investiții asumat, numerarul utilizat în activități de investiții în semestrul I 2023 însumând 155 milioane de lei, față de 183,26 milioane de lei pentru întregul an 2022. Investițiile efectuate în semestrul 1 2023 au fost finanțate în proporție de 70% din credite bancare.

Sfera de activitate a SC Chimcomplex SA, atât cea existentă, cât și cea planificată, precum și piețele pe care operează, expun compania la riscuri precum riscul de preț al mărfurilor tranzacționabile, riscul valutar, riscul operațional și riscurile strategice.

Principalele incertitudini care pot influența rezultatele companiei rămân cele legate de riscul de preț al mărfurilor tranzacționabile, riscurile operaționale, precum și riscul politic și de reglementare. Prin natura activității de procesare, transport și vânzare de produse, SC Chimcomplex SA este expusă în mod inerent riscurilor de siguranță și de mediu. Prin intermediul programelor sale de HSSE și de gestionare a riscurilor, compania își menține angajamentul de a rămâne aliniată standardelor din industrie.

Cheltuielile de investiții au vizat în principal platforma din Râmnicu Vâlcea

În semestrul I 2023, SC Chimcomplex SA a realizat cheltuieli de investiții în sumă de 89,7 milioane de lei, în principal pe platforma de la Râmnicu Vâlcea în instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență, în racordul la Sistemul Energetic Național (SEN), la Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale (SNTGN) și în lucrări de modernizare a stației electrice. Aceste instalații de cogenerare (din care 33 MW se vor pune în funcțiune în 2023) vor utiliza gaz natural și vor asigura printr-un proces tehnologic de ultimă generație, necesarul de energie electrică pentru platforma de la Râmnicu Vâlcea. Aceste investiții au fost finanțate parțial din credite bancare aprobate în anul anterior.

Din programul de investiții aprobat pentru anul 2023, în primele șase luni ale anului au mai fost realizate și lucrările de modernizări, amenajări și alte dotări.

Se au în vedere achiziții de echipamente pentru continuarea modernizării, a extinderilor de capacități și asigurarea modernizării, eficientizării și fiabilizarii funcționării fluxurilor de fabricații și a celor comerciale, cât și investiții pentru protecția mediului.

În perioada următoare compania urmărește dezvoltarea prin continuarea programului de investiții strategice început în anul anterior și își propune eficientizarea și stabilitatea din punct de vedere energetic. În privința riscului de reglementare, SC Chimcomplex SA se află în dialog cu autoritățile române pe subiecte relevante pentru industrie.

În ultimii ani s-a observat o serie de inițiative fiscale și de reglementare puse în discuție sau implementate. Acest lucru sporește volatilitatea legislativă și influențează întreg mediul de afaceri.

Ca factori de risc ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale menționăm evoluția cotațiilor internaționale pentru principalele produse comercializate de companie, scăderea cererii pe piață ca urmare a tendinței de scădere a consumului în economiile Europei afectate negativ de războiul din Ucraina, precum și prețurile ridicate la produsele energetice (energie electrică și gaz metan), produse cu o pondere semnificativă în structura costurilor de producție. SC Chimcomplex SA nu se limitează la a trata consecințele unor evenimente care s-ar produce, ci adopta un stil de management proactiv, implementand măsuri menite să atenueze manifestarea riscurilor.

SC Chimcomplex SA, singurul producător de polioli pentru poliuretani din România, și-a orientat strategia de dezvoltare spre eficiența tehnologică și energetică și spre chimia verde și sustenabilă. O platformă chimică performantă are nevoie de multă expertiză și energie.

Dacă pe partea de expertiză, SC Chimcomplex SA are tot ce îi trebuie, în ceea ce privește energia, a decis să construiască în interiorul platformei o centrală de cogenerare care să ofere energie sustenabilă pentru toate secțiile. Noua centrală va asigura, în primă fază, 33 de MW și a fost pusă în funcțiune în semestrul I 2023. Asta înseamnă 60% din necesarul pe care îl are astăzi întreaga platformă chimică.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *