SC  APAVIL  SA – Centrul de Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 27 februarie – 3 martie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare. Au fost remediate 4 avarii la reţeaua de apă pe străzile Petrolului, Romani, Calea lui Traian şi Dragoş Vrânceanu din oraşul Băbeni. Au fost realizate şi o serie de lucrări punctuale :

–    s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti;

–    s-au verificat şi s-au curăţat căminele staţiile de repompare Nicolae Bălcescu şi Şirineasa;

–    s-a desfundat şi spălat reţeaua de canalizare şi căminele aferente pe strada Viorelelor din Băile Govora;

–    s-au efectuat lucrări de dezgheţare branşamente la utilizatorii din satul Scărişoara, comuna Mihăeşti şi din satul Păuşeşti, comuna Păuşeşti.

–    s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branşamente apă în satele Titireci, Teiuşu, Răpăneşti, Brozbeşti, Treime şi Buneşti din comuna Buneşti, Ursăreşti, Şerbăneşti, Buzdugan, Văleni, Talvaci şi Păuşeşti din comuna Păuşeşti, Vulpuieşti din comuna Mihăeşti, Moşteni din comuna Frânceşti şi pe străzile Tudor Vladimirescu şi Lalelelor din oraşul Băile Govora;

–    s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora( Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti şi a staţiilor de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti;

–    au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;

–    s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni;

–    s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi – Rotăreşti (comuna Nicolae Bălcescu);

–    s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a STAP Şirineasa;

–    s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu;

–    s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;

–    s-a înlocuit pompa de clorinare din cadrul Staţiei de apă Corbi din localitatea Nicolae Bălcescu;

–    s-au înlocuit robineţi defecţi în comunele Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, precum şi în oraşul Băbeni.

Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere  metrologic sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *