Activitate intensă la Apavil Centru Vest

SC  APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 15 – 19 mai 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE.  Au fost remediate 3 avarii la reţeaua de apă pe străzile Petrolului din oraşul Băbeni, Palangine nr. 275 din oraşul Băile Govora şi  în comuna Buneşti, zona Treime.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost realizate o serie de lucrări punctuale :

–    s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti;

–    s-au verificat şi s-au curăţat căminele staţiile de repompare Nicolae Bălcescu şi Şirineasa;

–    s-au executat lucrări de extindere reţea canalizare în zona Valea Mare din oraşul Băbeni;

–    s-au efecutuat lucrări de racordare la reţeaua nouă de canalizare a „ Casei Pinnochio” pe strada Dragoş Vrânceanu din oraşul Băbeni;

–    au fost executate lucrări de amenajare a terenului, prin betonare şi asfaltare, pe strada Dragoş Vrânceanu din oraşul Băbeni;

–    s-au executat lucrări de înlocuire reţea apă potabilă pe strada Tudor Vladimirescu din oraşul Băile Govora;

–    s-au finalizat lucrările de montare cămine de aerisire pentru Staţia de Pompare Apă Potabilă Nr. 2 Pădureţu – Băbeni;

–    s-a înlocuit pompa din cadrul Staţiei de Repompare Apă Uzată Nr. 4 Şirineasa;

–    s-a montat capac cămin canalizare în satul Ciorăşti din comuna Şirineasa;

–    s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branşamente apă în satul Răpâneşti din comuna Buneşti, satul Vulpuieşti din comuna Mihăeşti, satul Barcane din comuna Păuşeşti şi pe străzile Bisericii şi Tudor Vladimirescu din oraşul Băile Govora;

–    s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti şi a staţiilor de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti;

–    au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;

–    s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni;

–    s-a asigurat buna funcţionare a reţelei de canalizare Corbi – Rotăreşti (comuna Nicolae Bălcescu);

–    s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a STAP Şirineasa;

–    s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu;

–    s-au executat lucrări de conservare a Staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă din satul Frânceşti;

–    s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;

–    s-au înlocuit robineţi defecţi în comunele Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, precum şi în oraşul Băbeni;

–    s-a intervenit în cadrul staţiei de epurare ape uzate Dosul Râului din localitatea Nicolae Bălcescu;

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere  metrologic sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *