În primul trimestru din acest an, CET Govora a obţinut încasări totale de 27,5 milioane de euro şi un profit record de 5,7 milioane de euro

Potrivit raportului administratorului judiciar al CET Govora pe luna martie, societatea a obţinut în primul trimestru din acest an venituri totale de 124 de milioane de lei (27,5 milioane de euro) şi cheltuieli totale de 98 de milioane de lei, ceea ce înseamnă un profit de peste 26 de milioane de lei (5,7 milioane de euro). Astfel, veniturile obţinute de CET Govora în anul 2017 sunt net superioare celor obţinute în perioada similară a anului precedent, iar societatea îşi menţine constant un trend ascendent al rezultatelor pozitive obţinute, raportate la perioada precedentă. Veniturile totale realizate în perioada februarie-martie 2017 sunt în sumă de 76 de milioane de lei, mai mici cu 9,57 milioane de lei decât veniturile realizate în aceeaşi perioadă din anul 2016, din care veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 74 de milioane de lei, cu 10,5 milioane de lei mai mari decât veniturile din activitatea de bază realizate în perioada similară anterioară. Cheltuielile totale înregistrate de CET Govora în perioada februarie-martie 2017 sunt de 61,88 milioane de lei, mai mici cu 17,5 milioane de lei decât în perioada anterioară. Creşterea veniturilor din activitatea de bază a fost determinată de creşterea preţurilor de facturare, precum şi de creşterea producţiei livrate în perioada 1 februarie – 31 martie 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016. Producţia de abur livrată de CET Govora în perioada februarie-martie 2017 înregistrează o majorare cu 3.087 Gcal faţă de perioada anterioară, din care energia termică livrată către SC Ciech Soda România SA o majorare cu 814 Gcal, iar livrările către SC Oltchim SA o majorare cu 2.273 Gcal. Producţia de abur industrial valoric înregistrează o majorare cu 7,52 milioane de lei, din care SC Ciech Soda România SA un plus de 5,9 milioane de lei, iar SC Oltchim SA un plus de 1,6 milioane de lei. Veniturile din vânzări de mărfuri înregistrează o reducere faţă de perioada similară anterioară cu 12,76 milioane de lei, aceasta neinfluenţând rezultatul operaţional, respectiv rezultatul net al societăţii, datorită faptului că aceste venituri reprezintă refacturări de mărfuri.

 

Cheltuielile cu personalul în februarie-martie, mai mici cu 1 milion de euro

Cheltuielile CET Govora cu personalul realizate în perioada februarie-martie 2017 au fost mai mici cu circa 1 milion de euro, în condiţiile aplicării măsurilor de concediere colectivă din anul 2016, respectiv reducerii numărului de persoane. La sfârşitul lunii martie 2017 se înregistra un efectiv de 1950 de salariaţi, cu 362 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenţei, când erau angajate 2312 persoane. Ieşirile de personal din cadrul CET Govora au determinat o scădere în valoare absolută, fără a genera până în prezent o modificare semnificativă în structura acestuia, ponderile deţinute de diferite categorii de personal menţinându-se la un nivel relativ constant. 12 angajaţi sunt în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului. În luna martie au fost emise 5 decizii de concediere, iar pentru 5 salariaţi ai societăţii au fost încetate contractele individuale de muncă. Dintre cei 282 de disponibilizaţi de la CET Govora raportul de muncă a încetat pentru 266, urmând ca, în cursul anului 2017 să înceteze pentru încă 16 disponibilizaţi. 79 de salariaţi concediaţi au formulat contestaţii împotriva deciziilor de concediere, care se află pe rolul Tribunalului Vâlcea. Începând cu data de 1 martie 2017 s-a reorganizat activitatea CET Govora, în sensul desfiinţării structurii „Cantină” din structura Biroului administrate – Direcţia resurse umane şi desfiinţarea celor 5 posturi din cadrul structurii „Cantină”, cu consecinţa concedierii individuale a salariaţilor ocupanţi ai acestor posturi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul Codului Muncii. În baza Deciziei 176/3 martie 2017 s-a aprobat structura organizatorică (organigrama) prin care se înfiinţează Biroul de Control Tehnic de Calitate a Cărbunelui, care funcţionează ca structură distinctă în cadrul Direcţiei Comerciale. În luna martie 2017, CET Govora a plătit salarii compensatorii şi contribuţii la bugetul de stat în sumă de 102.708 lei pentru 5 persoane care au încetat raporturile de muncă ca urmare a concedierii individuale. În luna martie 2017, faţă de luna februarie 2017, a crescut fondul de salarii cu 13.789 de lei. CET Govora a încheiat în luna martie 2017 5 acorduri-cadru, 10 contracte sectoriale şi 17 contracte subsecvente la acorduri-cadru atribuite în anii 2016-2017. În luna martie 2017 nu s-a vândut cărbune din Cariera Berbeşti, vânzările de cărbune către persoane juridice sau fizice fiind amânate ca urmare a necesităţii crescute de cărbune în centrala CET. În cursul lunii martie 2017 s-a efectuat transportul unei cantităţi de 181.094 tone de cărbune, din care 87.134 de tone de la depozitul Alunu şi 93.960 de tone de la depozitul Berbeşti. În luna martie a început derularea contractului sectorial de servicii încheiat cu SC Dogerik Trans SRL, în urma procedurii derulate pentru achiziţia acestor servicii de transport. Cantitatea de cărbune transportată în perioada 13-31 martie 2017 a fost de 22.628 de tone. În martie 2017 a fost evacuată de la depozitul de decantare o cantitate de 2.812 tone de şlam de gips, rezultat de la instalaţia de desulfurare de la Cazanul nr. 7, care a fost transportat la depozitul de zgură şi cenuşă din CET Govora.

 

Livrările de agent termic către Oltchim şi CSR au fost de 17,6 milioane lei

Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora în luna martie 2017 către SC Ciech Soda România SA a fost de 99.971 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 12,96 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora în luna martie 2017 către SC Oltchim SA a fost de 34.644 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 4,64 milioane de lei cu TVA. De asemenea, a fost livrată o cantitate de apă fierbinte de 41 Gcal către SC Prelcet SA şi o cantitate de 270 Gcal abur industrial către ICSI. Cantităţile de abur contractate de cei doi consumatori (SC Oltchim SA şi SC Ciech Soda România SA), precum şi cantitatea de energie termică necesară la sistemul centralizat de termoficare urbană din municipiul Râmnicu Vâlcea au permis ca, în luna martie, să se funcţioneze cu două grupuri. Luna martie 2017 s-a caracterizat printr-un nivel relativ constant al producţiei de energie electrică şi termică livrată, cu o reducere spre sfârşitul lunii a energiei termice sub formă de apă fierbinte, ca urmare a temperaturilor exterioare ridicate până la 38 Gcal/oră, cu livrări medii de: energie electrică – 65 MWh/oră; apă fierbinte – 57 Gcal/oră; abur industrial la cei doi mari consumatori SC Ciech Soda România SA şi SC Oltchim SA – 270 de tone/oră. Energia electrică livrată la SC Oltchim SA din sursa CET Govora direct din barele staţiei de 110kV, cât şi prin reţeaua de distribuţie, a fost de 24.489 MWh. Din sursa CET Govora a fost livrată cantitatea de 48.220 MWh, necesară pentru acoperirea consumului SC Oltchim SA, Direcţiei Miniere şi consumatorilor racordaţi la barele centralei. În luna martie 2017, CET Govora a livrat în PZU cantitatea de 14.294 MWh, cu un preţ minim de 30 lei/MWh şi maxim de 336 lei/MWh, obţinându-se un preţ mediu de 187,37 lei/MWh. Energia electrică produsă, în cantitate de 64.805 MWh a fost realizată în procent de 112,7%. Energia electrică livrată de CET Govora, în cantitate de 48.220 MWh a fost realizată în procent de 117,22% faţă de cea prognozată, în condiţiile în care şi aburul industrial total livrat a avut o scădere de 5,18%. Aburul industrial, în cantitate de 104.710 Gcal, livrat la SC Ciech Soda România SA a fost asigurat în procent de 97,44%, faţă de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorându-se consumului mai scăzut al CSR, în urma incidentelor apărute în instalaţiile SC Ciech Soda România SA. Aburul industrial de 13 bari şi 35 bari, în cantitate de 34.644 Gcal, livrat de CET Govora la SC Oltchim SA a fost asigurat în procent de 121,43% faţă de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorându-se consumului ridicat solicitat de SC Oltchim SA. Apa fierbinte livrată la termoficare urbană, în cantitate de 38.362 Gcal faţă de cea prognozată, de 45.000 Gcal, a înregistrat o scădere de 14,76%, acest lucru datorându-se temperaturii medii lunare exterioare ridicate, faţă de temperatura medie a lunilor martie din anii anteriori. Consumul de combustibil al CET Govora, de 331.913 Gcal a înregistrat o scădere de 7,6% faţă de cel prognozat, 359.165 Gcal, în condiţiile livrării suplimentare a 7.087 MWh energie electrică faţă de cea prognozată, livrării mai scăzute cu 7.357 Gcal abur industrial faţă de cel prognozat şi obţinerii unui preţ mediu la energia electrică livrată de 187,37 lei/MWh, preţ cu circa 2,46% mai mare decât preţul mediu al anului 2016.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *