CAS Vâlcea, un nou bilanț și perspective clare în realizarea obiectivelor

Joi, 30 martie 2023, echipa managerială a CAS Vâlcea condusă de Alin Voiculeţ – directorul CAS Vâlcea, Claudiu Iriţoiu – director executiv relații contractuale și medicul şef doctor Gabriela Pădureanu a ținut o conferință de presă în cadrul căreia tema principală a fost prezentarea raportului de activitate al instituției.

Astfel, principalele activități derulate de CAS  Vâlcea în primul trimestru al anului 2023 au vizat întâlniri periodice cu furnizorii de servicii medicale pe parcursul mai multor sesiuni cu participarea DSP Vâlcea și a furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția, întâlniri care au avut ca scop principal informarea corectă și rapidă privind noutățile legislative care au apărut.

Demersuri din partea conducerii CAS Vâlcea pentru a fi aduși noi medici de diabet

Având în vedere că numărul pacienților este într-o creștere alarmantă de la an la an, ajungând în acest moment din evidentele CAS la un număr de peste 17.000 de pacienți cu diabet, în data de 21 martie  conducerea CAS Vâlcea a organizat o întâlnire cu medicii diabetologi din județ.

„Concluziile întâlnirii au fost îmbunătățirea comunicării între medicii diabetologi cu privire la transferurile de pacienți, cu privire la înscrierea pacienților noi, eficientizarea sistemului de programare și inițierea unor demersuri din partea instituției noastre pentru a fi aduși medici noi de diabet în sistemul de asigurări de sănătate din județ. La aceste întâlniri au fost prezenți un număr de 194 de furnizori de servicii medicale, dintre cei 453 care se află în relație contractuală cu instituția noastră, adică 42,83%. Atenționam furnizorii de servicii medicale și pe această cale că neparticiparea la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu prilejul întâlnirilor trimestriale”, a precizat directorul general Alin Voiculeţ.

Medic de familie nou-venit în localitatea Ionești

În această perioadă, ca urmare a solicitărilor venite, CAS Vâlcea a demarat procedurile pentru crearea cadrului legal și necesar contractării și decontării unor servicii medicale solicitate suplimentar față de cele anterior contractate în anul 2022. În acest sens, la solicitarea UAT Ionești, comisia mixtă CAS Vâlcea – DSP Vâlcea – Colegiul Medicilor Vâlcea a aprobat înființarea unui punct de lucru al unui cabinet de medicină de familie în localitate, astfel că, începând cu data de 06.03.2023, locuitorii comunei beneficiază, pe lângă serviciile medicale acordate în acest moment de medicul de familie Mirea P. Viorica în cadrul cabinetului medical individual de servicii medicale de asistență medicală primară furnizate și de medicul de familie dr. Vodislav Narian. Serviciile medicale sunt acordate la cabinetul medical situat în cadrul dispensarului uman situat în comuna Ionești, în cadrul cabinetului medical nou înființat. 

Concursurile în cascadă la spitalele din județ urmărite de CAS Vâlcea

La capitolul furnizori de servicii medicale, directorul general Alin Voiculeţ a urmărit cu interes concursurile în cascadă pentru ocuparea posturilor de manageri de spitale și directori economici din cadrul spitalelor publice din județul Vâlcea:

„Sunt partenerii noștri contractuali, noi suntem finanțatorii, spitalele publice sunt prestatori de servicii medicale și ne interesează foarte mult persoanele cu care colaborăm și cu care dorim să facem ceva util pentru sistemul de sănătate din județ. La Spitalul Județean Vâlcea și la Spitalul de Psihiatrie Drăgoești s-a mers pe continuitate și este un lucru bun din punctul nostru de vedere. La Spitalul Orășenesc Horezu și la Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăești, din câte am înțeles, urmează să se organizeze concursuri de manager în perioada imediat următoare. La Spitalul Orășenesc Brezoi avem un nou manager de spital, un doctor tânăr cu entuziasm, care dorește să facă lucruri foarte  bune și care este chiar în discuții să atragă noi medici pentru anumite specialități medicale care nu există în cadrul Spitalului. La Spitalul Municipal Drăgășani, tot din luna februarie este un manager nou, doctorul Alina Talpalariu. Sunt două spitale importante, care asigură toată zona de nord a județului și întreaga zonă de sud, iar noi îi asigurăm de sprijinul nostru.

Vizită inopinată la Spitalul Municipal Drăgășani

Referitor la Spitalul Drăgășani, ca urmare a fotografiilor apărute în mediul online, CAS Vâlcea s-a autosesizat.

”Împreună cu directorul adjunct al CAS  Vâlcea am făcut o vizită neanunțată la Spitalul Municipal Drăgășani. În cadrul vizitei am avut o discuție constructivă cu doamna manager și cu primarul orașului și am vizitat secțiile  și compartimentele. Într-adevăr acolo se lucrează, locația se renovează, spațiile sunt restrânse, dar, din punctul nostru de vedere nu am avut până în acest moment nici o sesizare din partea pacienților cu privire la faptul că nu se acordă servicii medicale, materiale sanitare, medicamente, dispozitive sau hrană, pentru că noi asta finanțăm, serviciile medicale contractate de Spitalul Municipal Drăgășani”, a precizat directorul CAS Vâlcea.  

Directorul general Alin Voiculeţ: „Facem un apel către cei care au solicitat emiterea unui card național de sănătate duplicat să se prezinte la sediul instituției noastre pentru a-și ridica cardul duplicat”

În cadrul conferinței de presă, directorul general Alin Voiculeţ a reamintit persoanelor care au solicitat emiterea unui card național de sănătate duplicat că începând cu data de 15.09.2022 acesta nu mai este livrat la domiciliul solicitantului prin serviciul de curierat, iar pentru a intra în posesia acestuia, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul CAS Vâlcea, sau la sediul CAS unde au depus cerere pentru eliberarea acestuia:  

”Plecând de la numărul mare de carduri neridicate facem un apel către cei care au solicitat emiterea unui card național de sănătate duplicat să se prezinte la sediul instituției noastre pentru a-și ridica acest card duplicat. Asigurații care au depus cereri pentru eliberarea cardului național de sănătate duplicat și le-a fost eliberată adeverința înlocuitoare pot verifica stadiul solicitării, respectiv dacă acel card duplicat se află la sediul nostru, apelând următoarele numere de telefon: 0250/738.035 (interioare 145, 147, 160), 0374/825733 sau 0374/825729”, a precizat directorul general Alin Voiculeţ.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat au obligația să se înscrie pe lista unui medic de familie

La capitolul noutate legislativă care are o incidență mare asupra sistemului de asigurări de sănătate a apărut extinderea pachetului de servicii care se acordă în asistența primară persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat. Această noutate legislativă presupune că, de la 1 ianuarie 2023, toate persoanele care nu pot să facă dovada calității de asigurat au obligația să se înscrie pe listele de capitație ale unui medic de familie și să solicite serviciile din pachetul minimal de servicii mult extins față de ce a fost până la 31 decembrie 2022.

Deschidere totală către rezolvarea problemelor sesizate de către asigurații din județul Vâlcea ca urmare a interacțiunii acestora cu furnizorii de servicii medicale

În această perioadă, compartimentul de control din cadrul instituției a desfășurat o serie de acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția, acțiuni de control care au vizat, printre altele, modul în care furnizorii respectă clauzele contractuale și calitatea serviciilor medicale acordate asiguraților de către aceștia:

„În ceea ce privește contractele de furnizare de servicii medicale încheiate între CAS Vâlcea și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, menționez faptul că acestea se derulează în mare parte corect și eficient, conform clauzelor contractuale încheiate și potrivit concluziilor rapoartelor de control încheiate de către echipele de control din cadrul CAS Vâlcea”, a precizat directorul CAS Vâlcea.

În trimestrul I 2023 compartimentul de control a efectuat un număr de 4 controale tematice și 15 controale operative, cu sancțiuni în valoare totala de 180.000 lei și cu 2 sesizări către organele abilitate, o sesizare către ITM Vâlcea și 2 sesizări către CMR Filiala Vâlcea, după cum urmează. 

•        3 controale operative la 3 farmacii din județ

•        3 controale operative Ia trei spitale aflate în relație contractuală cu CAS Vâlcea, Clinica Rapitest, SC Doinamed si Spitalul Mihăești, tematica de control fiind verificarea cheltuielilor efectiv realizate de către aceste unități sanitare în perioada 2021-2022

•        5 controale operative la furnizori de   servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de medicina fizica si reabilitare in bazele de  tratament  si furnizor de servicii de sănătate conexe actului medical — servicii de kinetoterapie furnizate de fizioterapeuți, aflați în relație contractuala cu CAS Vâlcea: SC Sanmed SRL, Clinica Rapitest, Pedromed SRL, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Centrul Adidana.

•        4 controale operative, la medici de familie ca urmare a sesizărilor venite de Ia agenți economici, tematica de control fiind „Verificarea modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical”.

•        1 control tematic la spitalul privat SC Balneomedcenter SRL, având ca tematica de control verificarea activității pentru perioada 2018-2022

•        3 controale tematice la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și Spitalul Orășenesc Horezu și la Fresenius Nephrocare SRL având ca tematică de control verificare programe naționale de sănătate

Printre deficiențele constatate de echipele de control în acțiunile de control derulate în trimestrul I 2023, precizez:

o        Servicii medicale raportate spre decontare la CAS Vâlcea, dar neconsemnate în documentele (fișe, scrisori medicale) existente la nivelul furnizorilor….

o        Nerespectarea programului de lucru declarat în contractul încheiat cu CAS Vâlcea

o        Suprapunere program de lucru la 2 furnizori de servicii medicale

o        Eliberare certificate de concedii medicale pentru cod de urgență, cu suspiciunea ca se putea acorda pentru cod boala obișnuită

o        Medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale in cadrul programelor naționale de sănătate cu termen de valabilitate expirat.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *